Wettelijke kennisgeving

Onze algemene voorwaarden

Ter naleving van hetgeen is vastgelegd in artikel 10 van de Wet 34/2002 van 11 juli inzake Diensten van de Informatiemaatschappij en van Elektronische Handel (hierna te noemen, LSSI-CE), informeert ABAMA RESIDENCIAL Y TURÍSTICA S.L. U over de volgende gegevens van de houder van de dienst:

  • HandelsnaamABAMA RESIDENCIAL Y TURÍSTICA S.L.. (Hierna te noemen: ART)
  • Btw-nummer: B-76538685
  • Activiteit: Projectontwikkeling
  • Adres: María Zambrano 3, 38687 Guía de Isora, Tenerife
  • Inschrijving in het handelsregister: Handelsregister van Santa Cruz de Tenerife Folio 136, Deel 3181 Blad TF 48506.
  • Contactpersoon: Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar info@abamaluxuryresidences.com

Algemene voorwaarden van de diensten van ART

Deze voorwaarden regelen de dienstverlening aan de KLANT aangeboden door  ART op deze website. Een informatieverzoek over alle willekeurige diensten door de KLANT betekent in ieder geval dat men volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met de algemene voorwaarden. ART behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en de prijzen en tevens de op deze website aangeboden producten en diensten te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van de website van ART is onderworpen aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van ART en/of van derde leveranciers van inhoud. Toegang tot die inhoud door de KLANT betekent in geen geval het afzien van, gehele of gedeeltelijke overdracht of cessie van die rechten en geeft geen enkel recht op commerciële exploitatie, reproductie, distributie of openbaarmaking van die inhoud, anders dan op de manier die uitdrukkelijk is aangegeven in deze algemene voorwaarden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming daartoe van ART.

Het is ten strengste verboden om de inhoud van deze website te wijzigen, over te dragen, te distribueren, te hergebruiken, door te sturen of geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder toestemming van ART.

Het overtreden van een willekeurige van de genoemde rechten kan een inbreuk zijn op Koninklijk Wetsbesluit van de Wet op Intellectueel Eigendom 1/1996.

Jurisdictie en onderwerping

Deze algemene voorwaarden worden geregeld door de Spaanse wet. Voor het oplossen van geschillen onderwerpen de partijen zich, naar hun keuze, aan de rechtbanken van de stad Tenerife, waarbij zij afzien van enig ander rechtsgebied.

Volgende stappen

Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie en vragen over de geweldige mogelijkheden van Abama resort.